Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

... > Zinātne > Dabaszinātnes > Fizikālās zinātnes > Elektronika > Kibernētika > Informācijas teorija > Semantiskie tīkli (informācijas teorija)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Matemātika > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Semantiskie tīkli (informācijas teorija)
... > Zinātne > Eksaktās zinātnes > Matemātika > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Semantiskie tīkli (informācijas teorija)
... > Mehānika, analītiskā > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Semantiskie tīkli (informācijas teorija)