Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

There is no term for this concept in this language.

Zinātniskie aparāti un instrumenti (lv) > Tehniskie instrumenti (lv) > Automātiskā vadība (lv) > Kļūdu labojoši kodi (informācijas teorija) (lv)
... > Zinātne (lv) > Dabaszinātnes (lv) > Matemātika (lv) > Dinamika (lv) > Vadības teorija (lv) > Automātiskā vadība (lv) > Kļūdu labojoši kodi (informācijas teorija) (lv)
Mehānika, analītiskā (lv) > Dinamika (lv) > Vadības teorija (lv) > Automātiskā vadība (lv) > Kļūdu labojoši kodi (informācijas teorija) (lv)