Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

... > Zinātne > Eksaktās zinātnes > Tehnoloģija > Inženierija > Elektrotehnika > Elektronika > Elektroniskās sistēmas > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Fizikālās zinātnes > Elektronika > Elektroniskās sistēmas > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Fizikālās zinātnes > Fizika > Matemātiskā fizika > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Matemātika > Algebra > Algoritmi > Automātu teorija > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Eksaktās zinātnes > Matemātika > Algebra > Algoritmi > Automātu teorija > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Matemātika > Algebra > Algoritmi > Rekursīvās funkcijas > Automātu teorija > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātnes filozofija > Sistēmu teorija > Sistēmanalīze > Elektriskie tīkli > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Matemātika > Dinamika > Vadības teorija > Automātiskā vadība > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Eksaktās zinātnes > Matemātika > Dinamika > Vadības teorija > Automātiskā vadība > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Mehānika, analītiskā > Dinamika > Vadības teorija > Automātiskā vadība > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Mehānika, analītiskā > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Matemātika > Simboliskā un matemātiskā loģika > Pārslēgšanas teorija > Elektroniskās komutācijas sistēmas (telefons)