Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

... > Zinātne > Eksaktās zinātnes > Tehnoloģija > Inženierija > Elektrotehnika > Elektronika > Kibernētika > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Fizikālās zinātnes > Elektronika > Kibernētika > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)
... > Zinātne > Dabaszinātnes > Matemātika > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)
... > Zinātne > Eksaktās zinātnes > Matemātika > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)
... > Mehānika, analītiskā > Dinamika > Vadības teorija > Kibernētika > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)
... > Zinātne > Humanitārās zinātnes > Sociālās zinātnes > Socioloģija > Komunikācija > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)
... > Vēstures palīgnozares > Civilizācija > Sociālās zinātnes > Socioloģija > Komunikācija > Informācijas teorija > Zināšanu attēlošana (informācijas teorija)