Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

There is no term for this concept in this language.

Vēstures palīgnozares (lv) > Civilizācija (lv) > Izglītība (lv) > Skolēnu diferenciācija pēc spējām (lv)
Vēstures palīgnozares (lv) > Civilizācija (lv) > Izglītība (lv) > Skolvadība (lv) > Skolēnu diferenciācija pēc spējām (lv)
Menedžments (lv) > Skolvadība (lv) > Skolēnu diferenciācija pēc spējām (lv)
Organizācija (lv) > Skolvadība (lv) > Skolēnu diferenciācija pēc spējām (lv)